• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • www.facebook.com
  • www.twitter.com

Türkçe Bilgiler

Türkçe Dersi Bilgi ve Paylaşım Sitesi

Üyelik Girişi
Takvim

6 Sınıf Konuları-4

EKLER

Sözcüklerin cümle içindeki görevlerini belirtmek ya da sözcüklerde yeni sözcük üretmek amacıyla kullanılan seslere / hecelere ek denir.

Sözcüklere cümlede görev yüklenirken ve onlardan yeni sözcükler türetilirken öncelik yapım eklerinindir. Yapım eklerinin üzerine çekim ekleri gelir. Ama bir iki ek haricinde çekim ekinin üzerine yapım eki getirilemez.

» Türkçede ekler, ünlü uyumu kurallarına uyarlar. Bu yüzden eklendikleri hece ya da sözcükteki ünlülere göre ses değişimine uğrarlar. Örneğin, belirli geçmiş zaman kipi eki bu bağlamda (-dı, -di, -du, -dü; -tı, -ti, -tu, -tü) olarak karşımıza çıkar. Ancak -yor-ken-ki-leyin-mtrak ve -gil ekleri ses değişimine uğramaz.

» Ekler kendilerinden önceki sözcüklere bitişik yazılır. Yalnız, “mi” soru eki her zaman ayrı yazılır.

Ekler, yapım ekleri ve çekim ekleri olmak üzere iki ana başlıkta incelenir:

1. Yapım Ekleri

Sözcüklere gelerek onlardan yeni sözcükler türeten eklerdir. Yapım ekleri eklendiği sözcüğün anlamını da türünü de değiştirir. Kısacası yapım eki, adından da anlaşılacağı gibi, sözcüklerden yeni sözcük yapım işini yapar.
Yapım ekleri her zaman çekim eklerinden önce gelir. Yapım eki almış bir sözcüğe türemiş sözcük ya da gövde denir. Yapım ekleri dörde ayrılır:

1.1. İsimden İsim Yapım Ekleri

İsim kök veya gövdelerine gelerek onlardan yeni isimler yapan eklerdir.

Örnek

» tuz

luk

İsim kök

İsimden İsim Yapım Eki

 

» sanat

çı

İsim kök

İsimden İsim Yapım Eki

» -lik: zeytinlik, şekerlik, suluk, insanlık, kardeşlik
» -li: köy, nişan, renkli, mavili, bilgili, görgü
» -siz: evsiz, huysuz, akılsız, işsiz, parasız
» -cil: evcil, otçul, bencil
» -cık: kızılcık, arpacık, kulakçık, kitapçık
» -daş: meslektaş, vatandaş, arkadaş, sesteş
» -inci: üçüncü, beşinci
» -msı: acımsı, ekşimsi
» -sal: kumsal, evrensel
» -ıt: yaşıt
» -tı: horultu cıvıl

1.2. İsimden Fiil Yapım Ekleri

İsim kök veya gövdelerine gelerek fiil oluşturan eklerdir.

Örnek

» garip

se-

İsim kök

İsimden Fiil Yapım Eki

» şaka

laş-

İsim kök

İsimden Fiil Yapım Eki

» -le: başla-, suçla-, sula-, terle
» -al: azal-, çoğal-, düzel
» -l: doğrul-, sivril
» -a: kana-, yaşa-, türe-, boşa
» -da: fısılda-, horulda-, gürülde
» -at: yönet-, gözet
» -kır: fışkır-, haykır
» -lan: evlen
» -laş: şakalaş-, dertleş-, çocuklaş
» -(a)r: morar-, karar-, yaşar
» -se: önemse-, garipse


1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam85
Toplam Ziyaret1985864
Köşe Yazıları
Hava Durumu
Saat
Site Haritası